Dětský tenisový klub Skuteč - Tréninky

Zde se dozvíte vždy ty nejaktuálnější změny ohledně tréninků jednotlivých družstev.
Proto prosím tyto informace čtěte pozorně!!

 

TRÉNINKY  V OBDOBÍ  Ríjen 2018 - Duben 2018

 
 Podrobný rozpis tréninků:

Pondělky:

od 16hod - minitenisti - tj. Miková, Vamberská, Kunhartová N., Čechlovská A. + E., Dračka, Kazmíř, Bureš, Svoboda + Čechlovská E., Dvořáček, Váňová M.

od 17hod - babytenisti - tj. Stříteský L., Drbal, Bělacký, Kučerová B., Chaloupka, Vtípil, Sodomka, Kunhartová K., Votava A.

od 18hod - Stříteský J., Hamanová A., Bureš J., Burešová A., Vacek T., Pečenková A., Paulus T. + všichni starší žáci dle jejich zájmu

Středy:

od 15hod - ml.ž. - Krčil D., Váňová A., Kunhart J., Paulus M., Malinská C., Malinská S.

od 16hod - st.ž. - Váňová K., Kučerová V., Myšková A., Paulus T., Krčil M., Haman, Elich, Peřinová T.

Soboty:

od 16hod. do 18hod. - V tomto termínu mohou všichni (včetně dorostenců a hráčů, kteří v týdnu tréninky jinak nestíhají) a to dle Vašeho zájmu. Nutno ale předem domluvit s trenéry.


Do haly prosím dejte dětem s sebou čistou halovou neklouzavou pevnou obuv. Např. cvičky jsou zcela nevhodné!

Podle tohoto rozpisu zároveň zjistíte, jakého konkrétního trenéra budete v danou tréninkovou jednotku mít. V případě plánovaných i neplánovaných absencí na tréninku, informujte prosím vždy svého trenéra a to včas. Šetříte tím především jeho čas.

Snažili jsme se při sestavování tréninkových skupin vyhovět všem, kteří navštěvují i jiné kroužky či sportovní oddíly.

Jednotlivé tréninkové skupiny mohou být vždy operativně přerozděleny dle potřeb trenérů a podle skutečně příchozích hráčů. Změny jsou možné po předchozí vzájemné konzultaci rodičů s trenéry!


ČINNOST NAŠEHO KLUBU V ROCE 2018 PODPOŘILY TYTO SUBJEKTY:

                                       
    
         


                                                                                                                                                    

box box